JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

סדרת סדנאות לניהול ומדידת תהליכים

בשרשרת האספקה

 
הסדנה השניה בסדרה 
תהליכי תפעול ושרשרת אספקה
תתקיים ביום רביעי בתאריך ה 22.4.09
 
  מטרת הסדנאות היא הצגת מתודולוגיות וכלים ניהוליים לקישור התהליכים בשרשרת האספקה ובתפעול לאסטרטגיית הארגון. סדרת הסדנאות מתמקדת בצרכים והאתגרים הייחודיים של הפונקציות השונות בשרשרת האספקה ובתפעול תוך מיקוד במדידה תהליכית, תוצאתית ואפקטיבית המאפשרת השגת התייעלות וחיסכון בטווח הקצר ומימוש ההזדמנויות, הקיימות בשווקים בשל רמת אי הודאות הגבוהה, לצמיחה והגדלת הרווחיות בטווח הבינוני-ארוך. המשתתפים בסדנאות יתנסו בהגדרת יעדים פונקציונאליים, כולל הגדרת משקולות, אחראים, מדדים ליעדים דרך המדידה,מקורות המדידה והבנת חשיבות ההגדרות בהשגת יעדי הפונקציה והארגון.

הסדנה ללא תשלום לחברי פורום התפעול ושרשרת אספקה בכפוף לרישום מראש.

הסדנה תתקיים במשרדי יוניטרוניקס, איירפורט סיטי, מספר המשתתפים מוגבל ועדיפות ראשונה תינתן לחברי הפורום.

דף הבית
 

הרשמה לניוזלטר של האיגוד

נשמח למסור פרטים נוספים 
למעוניינים ולהעמיד לרשותכם את שירותנו בתחומי הפעילות השונים.

האיגוד הישראלי לאסטרטגיה

מזכירות האיגוד
ת.ד. 932, רעננה
טל': 09-7712028
פקס: 09-7712026
או בדוא"ל:
info@strategicforum.net
 
 

 

 

Built by XEDDEX