JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic
שיתופי פעולה

 להב לשכת ארגוני העצמאים בישראל, הוקמה בשנת 1983 על מנת לייצג, לקדם ולפעול בעניינו של מגזר העובדים העצמאיים המונה מעל 418 אלף מפרנסים ויזמים עצמאים והמעסיק עוד כ - 300 אלף שכירים.
   

 קהילת מאמנים מקצוענים בישראל, הרואים במקצועם זכות ויעוד, אשר באמצעותו הם תורמים לצמיחה של הפרט ושל החברה בישראל, ויוצרים מציאות בה האימון תופס בישראל מקום מכובד, כמקצוע לכל דבר, הנשענת על אתיקה מקצועית איתנה, לצד יתר הפרופסיות הוותיקות.
   

איגוד לשכות המסחר נוסד בשנת 1919 והינו ארגון העסקים והמעסיקים הגדול בישראל.  מסגרת האיגוד כוללת את לשכות המסחר בתל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע, נצרת ואילת. מספר העסקים והארגונים החברים באופן ישיר באיגוד בכל רחבי הארץ הוא כ- 5000 ובאופן עקיף עוד כ- 10,000 חברות עסקיות המאוגדות בלשכות המסחר באמצעות הארגונים החברים בו.
   

 האיגוד הישראלי לאיכות נוסד בשנת 1973 לשם קידום האיכות בישראל ונמנה עם איגודי האיכות המובילים בעולם, האיגוד הינו עמותה הפועלת כמוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר) והוא מונה כיום כ- 1500 מומחי איכות, מהנדסים, הנדסאים
טכנאים, רופאים, מחנכים ומנהלים בכירים בתעשייה ובשירותים העיסקיים והציבוריים בישראל
.חברים באיגוד בחברות מוסדית כ- 200 מפעלים, חברות ומוסדות מהמובילים בתחומם בישראל
   

 מטרת העמותה הישראלית לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש הינה קדום ופיתוח מקצוע משאבי האנוש בישראל כגורם המשפיע על המהלך העסקי של הארגונים, תוך מיצוי מכלול התחומים עליהם הוא אמון. כמו כן, סיוע בהתפתחות המקצועית של כל העוסקים במקצוע משאבי אנוש, ויצירת קהילת משאבי אנוש תומכת לכל החברים בה
   

 לשכת היועצים העסקיים בישראל מייצגת את האינטרסים המקצועיים והכלכליים של ציבור היועצים העסקיים, ופועלת לקידום מעמדם המקצועי בקהילה העסקית בישראל. הלשכה פועלת למסד ולקבוע קריטריונים לרישוי העיסוק בתחום הייעוץ העסקי, למסד לימודי הכשרה לחברים למען קבלת הרישוי, ולהחדרת ההכרה בחשיבות המקצוע.
   

 ארגון מנהלי רכש ולוגיסטיקה בישראל מאגד מנהלים בכירים בתחומי הרכש, ניהול חומרים, לוגיסטיקה ושרשרת ההספקה.  החזון הוא הקמתה וקיומה של עמותת מנהלי רכש ולוגיסטיקה אשר תפעל לקידומם, לפיתוחם ולהערכתם של מקצועות הרכש והלוגיסטיקה בכלל ושל העוסקים בהם בפרט, ולהאיר כראוי את מקומם החיוני במערכת הכלכלית לטובתה של מדינת ישראל
   

  

  

לשכת המבקרים הפנימיים ישראל, הינה ארגון פרופסיונלי הפועל מזה למעלה מ-40 שנים ואשר כל חבריו הפעילים – הנבחרים והמתמנים, מבצעים את פעילותם הציבורית בהתנדבות. הלשכה מונה כ-1200 חברות וחברים מכל מגזרי המשק השונים והיא חברה בארגון עולמי המאגד בתוכו כיום לשכות מבקרים פנימיים מ-132 מדינות, מקום מושבו של הארגון העולמי בפלורידה – ארה"ב.

   
   
   
 
 
 
דף הבית
שיתופי פעולה
 

הרשמה לניוזלטר של האיגוד

נשמח למסור פרטים נוספים 
למעוניינים ולהעמיד לרשותכם את שירותנו בתחומי הפעילות השונים.

האיגוד הישראלי לאסטרטגיה

מזכירות האיגוד
ת.ד. 932, רעננה
טל': 09-7712028
פקס: 09-7712026
או בדוא"ל:
info@strategicforum.net
 
 

 

 

Built by XEDDEX