JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

חזון האיגוד

לקדם את פעילות הארגונים בישראל בתחומי ניהול יישום האסטרטגיה והביצועים בישראל ולשמש כסמכות מקצועית בתחומים אלה.

מטרות האיגוד

· חקירה, הבנה ופתרון של הסוגיות הקשורות לניהול ביצועים, תוך מיקוד ביישום אפקטיבי של התכנון האסטרטגי בארגונים פרטיים וציבוריים בארץ ובעולם.

· מיקוד ארגונים ומנהלים בגישות העדכניות ומתקדמות לניהול האסטרטגיה וביצועים.

· העלאת המודעות והחשיבות של ניהול אסטרטגיה וביצועים, תוך העמקת הידע בתחומים אלה בקרב מנהלים וארגונים בישראל ובעולם.

· קידום, טיפוח, ופיתוח תחומי ניהול האסטרטגיה והביצועים, תוך הפיכתם לחלק אינטגראלי ומרכזי בסדר היום של מנהלים וארגונים בישראל, זאת באמצעות הפקת ימי עיון, כנסים, סדנאות וקורסים, אתר אינטרנט, ניוזלטר, ידיעון וכל מקור הפצת ידע אחר.

· סיוע ביישום רגולציות ותקנות מתקדמות, במטרה לשפר ביצועי ארגונים פרטיים וציבוריים בישראל.

· גישור על הפער בין העיסוק בתחומי ניהול אסטרטגיה וביצועים באקדמיה לבין האתגרים העומדים בפני ארגונים בפרקטיקה.

· הובלת מנהלים וארגונים לשיפור מתמיד בביצועיהם ולהשגת יעדיהם על ידי הקניית טכניקות ניהוליות מתקדמות לניהול אפקטיבי ויעיל של תהליכים ולהטמעה מוצלחת של האסטרטגיה.


דף הבית
חזון ומטרות
 

הרשמה לניוזלטר של האיגוד

נשמח למסור פרטים נוספים 
למעוניינים ולהעמיד לרשותכם את שירותנו בתחומי הפעילות השונים.

האיגוד הישראלי לאסטרטגיה

מזכירות האיגוד
ת.ד. 932, רעננה
טל': 09-7712028
פקס: 09-7712026
או בדוא"ל:
info@strategicforum.net
 
 

 

 

Built by XEDDEX