JavaScript Menu, DHTML Menu Powered By Milonic

 

האיגוד הישראלי לאסטרטגיה

הרשמה לניוזלטר של האיגוד

"האיגוד הישראלי לאסטרטגיה", יוסד ע"י יועצים עסקיים ואנשי אקדמיה במטרה להוביל ארגונים בישראל למצוינות מתמדת בביצועיהם תוך התמקדות בשלב יישום האסטרטגיה.
על מנת לממש מטרה זו, האיגוד מקיים סדנאות, ימי עיון וכנסים שיתמקדו באסטרטגיה וביישומה, בשיתוף איגודים ופורומים מקצועיים ופונקציונאליים נוספים.

 כמו כן, האיגוד מפרסם ניוזלטר דו-שבועי המציג מאמרים מקצועיים, מחקרים, ניתוחי אירועים וטכנולוגיות  
חדשות. מרבית הארגונים מקיימים תהליכי תכנון אסטרטגי באופן קבוע ותקופתי. מנגד, תהליכי יישום האסטרטגיה ברמת הארגון זוכים לתשומת לב ניהולית מועטה, בפועל פחות משעה בחודש בממוצע. אך הניסיון והמציאות מלמדים: תכנון אסטרטגי בינוני ויישום מצוין - יובילו להצלחה; לעומת זאת, תכנון אסטרטגי מצוין וביצוע בינוני - יובילו לכישלון.
כחלק מתפיסת עולם של מספר מנהלים בארגונים,יועצים,ואנשי אקדמיה, הקוראת לארגונים לשאוף למצוינות מתמדת תוך התמקדות בשלב יישום האסטרטגיה, יוסד "האיגוד הישראלי לאסטרטגיה מצוינות וניהול ביצועים" אשר שם לעצמו למטרה לשפר את ביצועי הארגונים בארץ באמצעות מתודולוגיות מצליחות, שיטות וכלי מדידה המקנים לארגונים את היכולת למנף את תחומי יישום האסטרטגיה ומדידת הביצועים בארגון למקור להתייעלות וצמיחה מאוזנת.
על מנת להגשים מטרה זו האיגוד מתעתד לקיים, בשיתוף עם פורומים מקצועיים ופונקציונאליים, מגוון 
פעילויות:
  • כנס ארצי שנתי בנושא יישום אסטרטגיה ושיפור ביצועים בארגונים.
  • סדנאות, ימי עיון וקורסים.
  • כנסים פונקציונאליים: שיווק, מכירות, שירות, משאבי אנוש, כספים, ייצור, תפעול, שרשרת אספקה, רכש, לוגיסטיקה, IT, מו“פ וחדשנות, מבקרי פנים, יו“ר דירקטוריון ומנהלי אסטרטגיה. הכנסים יתמקדו בארבעה מישורים: גיבוש אסטרטגיה פונקציונאלית, חיבור לאסטרטגיה הארגונית, תכנון יישום האסטרטגיה וקביעת היעדים ומדדי ההצלחה (KPI).
  • פורום לקבוצות דיון מקוונות וניוזלטר המציג מאמרים מקצועיים, מחקרים, ניתוחי אירועים, טכנולוגיות חדשות.
  • בנצ‘מרקינג ”כחול לבן“ - מאגר יעדים ומדדים ייעודי לישראל בחתך פונקציונאלי וסקטוריאלי.
  • פורום אקדמי בתחום מדידת ביצועים בארגונים בישראל.

 

 

בשיתוף:

 


 נותני חסות :

        


דף הבית
אודות האיגוד
 

הרשמה לניוזלטר של האיגוד

נשמח למסור פרטים נוספים 
למעוניינים ולהעמיד לרשותכם את שירותנו בתחומי הפעילות השונים.

האיגוד הישראלי לאסטרטגיה,
מצוינות וניהול ביצועים
 

מזכירות האיגוד
סוקולוב 13 רעננה
רחל: 052-2933155 

או בדוא"ל:
info@strategicforum.net
 
 

 

 

Built by XEDDEX